Försäkringsutbildning AB

Våra kunder

Vilka vänder sig till oss?
Bland våra kunder runtom i Sverige finns försäkrings- och finansbolag, banker som marknadsför och/eller förvaltar personförsäkringar, försäkringsförmedlare/-mäklare och rådgivare inom personförsäkringar eller fondförmedling eller förmedlare av finansiella tjänster. Andra kunder är exempelvis IT-företag, utbildningsinstitutioner, bildningsförbund samt PA- och HR-organisationer som vill kunna erbjuda utbildning eller information. Men vi vänder oss även till revisorer, bokföringsbyråer, jurister och andra som vill kunna ge sina kunder ett mervärde i form av information och kunskap.
I flera fall har kunden redan en idé om en internutbildning men behöver en föreläsare, i andra fall saknar organisationen en utbildningsavdelning och behöver hjälp med administrationen. Tillsammans kommer vi överens om utbildningens innehåll, omfattning och tidpunkt. Kundens behov och förutsättningar är alltid avgörande för samarbetets omfattning. Våra utbildare kommer till kunden vilket gör att vi kan vända oss till kunder över hela Sverige.

"

Lars har en mycket god pedagogisk förmåga samt har ett sätt att presentera de mest komplicerade saker på ett roligt och inspirerande sätt.
-Deltagare

"

Bra upplägg med teori och gruppövningar. Mycket skratt vilket gjorde innehållet lättsamt att ta till sig.
-Deltagare

"

Övningsuppgifterna ringade in frågor som vi ställs inför på ett jättebra sätt.
-Deltagare

"

Engagerad och pedagogisk lärare. Inkluderade gruppen mycket och tog tillvara på erfarenheter hos deltagarna.
-Deltagare

Livförsäkringsformer
av Lars Ekström


Personförsäkring
medförfattare Lars Ekström


Lars Ekström - VD och seniorkonsult
08 - 464 77 77
073 - 316 02 94
lars@forsakringsutbildning.se
Marita Ekström – Administration
08 - 464 77 77

marita@forsakringsutbildning.se