Försäkringsutbildning AB

Försäkringsutbildning

Inom försäkringsutbildning kan vi erbjuda många former av utbildningar, allt från enstaka punktinsatser till omfattande kompletta utbildningar. Vi utbildar exempelvis inom personförsäkringsjuridik och beskattning, personförsäkring, försäkringsprodukter - och teknik, social- och avtalsförsäkring, fond- och försäkringsförmedling samt personskador och riskbedömning. Som komplement till försäkringsutbildningarna kan vi även ta in utbildare inom andra områden som exempelvis medieträning, retorik, försäljning, presentation, dokumentation etc.
Vi kan erbjuda ...
  • utbildning inom sakförsäkringar.
  • självstudier inom sak- och livförsäkringar.
Alla uppdrag utformas utifrån kundens behov. Det innebär att vi för en dialog om vilka kunskapsområden du önskar att få utbildning inom, i vilken omfattning, när och var. Därifrån formar vi tillsammans ett kurspaket som passar kunden.

Certifiering, intyg och diplom

Inom fond- och försäkringsförmedling. Finansinspektionen, Insuresec och Swedsec kräver intyg på att rådgivare/mäklare/säljare som ger råd angående försäkringar uppnår relevant kompetens. Kunskapskraven för intygen skiljer sig beroende på om rådgivningen är en huvudsaklig syssla eller bisyssla. Samtliga av våra utbildningar utformas utifrån de krav som Finansinspektionen ställer på en försäkrings- eller fondförmedlare. Dels kan vi erbjuda certifieringsutbildningar dels diplomutbildningar. Den förstnämnda ger vid behov ett intyg. Utbildningen fyller myndigheten och insuresec/swedsecs krav. Diplomutbildningar är oftast mer omfattande och svarar mot de krav som försäkringsbolag och mäklarföretag förväntar att du ska kunna. Efter genomförd utbildning och godkänt provresultat får deltagaren ett intyg som visas upp för Finansinspektionen för godkännande av förmedling av försäkring eller fonder. Utbildningarna skräddarsys för ditt företag gällande innehåll, tidpunkt och omfattning.

Insuresec och Swedsec

Vi har flera olika utbildningar och diagnostester för att hjälpa dig eller dina anställda att förbereda sig inför prövningar och licensieringar hos Insuresec och Swedsec. Diagnostesterna används för att testa kunskapsnivån och se om och i så fall vilka områden som behöver lite extra omsorg inför prövningarna. Utbildningarna bygger på kunskapskraven från aktuell licensutförare och skräddarsys efter dina behov. För den som endast behöver friska upp minnet passar den lärarledda repetitionsutbildningen bra. Den som behöver mer omfattande utbildning kan vi erbjuda en komplett lärarledd salsutbildning. Utöver detta finns också alternativet självstudier som passar dig som behöver mer flexibilitet gällande tid och plats. Då tillhandahåller vi ett självstudiepaket innehållande kompendium, övningsuppgifter och tentamen. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett intyg som kursdeltagaren sedan kan visa upp för Finansinspektionen och Insuresec/Swedsec. Insuresec och Swedsec har årliga kunskapsprövningar som måste genomföras och godkännas för att du ska få behålla din licens. Varje år väljs det ut olika ämnen inför prövningarna och dessa är till för att se till att den licensierade håller sig uppdaterad om lagändringar, etc. Våra utbildningar går även att forma för att förbereda inför dessa årliga prövningar.

Kompetensinventering

Försäkringsbranschen är ett område som kräver att de anställda håller sig uppdaterade om vad som gäller. Därför är det viktigt att ha en god överblick över vilken kompetens som finns i företaget. Vilka styrkor och svagheter finns? Genom vårt digitala testprogram får du enkelt svar på dessa frågetecken. Vem behöver vilken kompetens inom ert företag? Genom att använda testprogrammet kan ni försäkra er om att kunskapsnivån bibehålls över tiden. Ett bra verktyg inför Insuresecs/Swedsecs årliga prövningar för bibehållande av licens.
Testprogrammet kan användas som;
  • kompetensinventering inför och efter en utbildningsinsats.
  • resurs under utbildning i form av övnings- och hemuppgifter samt prövningar.
  • tentamensverktyg direkt, ett halvår eller ett år efter utbildningen.
Testprogrammet använder vi i våra egna utbildningar för smidigare och säkrare prövningar. Innehållet kan anpassas efter de kunskapsområden ni vill ha och kan exempelvis fungera som ett komplement till er egen internutbildning för extern kvalitetssäkring alternativt utbildning ni fått genom oss.

Sakkunnig person

Som sakkunnig inom försäkring kan vi bistå med referenspersoner, kunskap och kontaktnät. Detta kan vara i form av punktinsatser eller under längre uppdrag för behovsanalyser, produkt- och systemutveckling.

Administration

Vi hjälper gärna till att administrera hela eller delar av er kompetensutveckling. Detta innebär att vi exempelvis kan målformulera och fastställa kompetenskrav för ert företag, genomföra kompetensinventering samt planera och genomföra utbildningar.

"

Lars har en mycket god pedagogisk förmåga samt har ett sätt att presentera de mest komplicerade saker på ett roligt och inspirerande sätt.
-Deltagare

"

Bra upplägg med teori och gruppövningar. Mycket skratt vilket gjorde innehållet lättsamt att ta till sig.
-Deltagare

"

Övningsuppgifterna ringade in frågor som vi ställs inför på ett jättebra sätt.
-Deltagare

"

Engagerad och pedagogisk lärare. Inkluderade gruppen mycket och tog tillvara på erfarenheter hos deltagarna.
-Deltagare

Livförsäkringsformer
av Lars Ekström


Personförsäkring
medförfattare Lars Ekström


Lars Ekström - VD och seniorkonsult
08 - 464 77 77
073 - 316 02 94
lars@forsakringsutbildning.se
Marita Ekström – Administration
08 - 464 77 77

marita@forsakringsutbildning.se