Vi erbjuder InsureSecförberedande kurser och självstudiematerial

Om InsureSec

InsureSec ställer kunskapskrav på försäkringsförmedlare för att på så sätt uppnå en gemensam kunskapsstandard hos försäkringsförmedlare och försäkringsdistributörer. För att kontrollera det erbjuder InsureSec kunskapstester.  Kunskapstesterna finns med inriktning mot liv-, person- och sakskadeförsäkring


Försäkringsförmedlare kan genom ett godkänt kunskapstest och uppfyllande av vissa kriterier erhålla en licens från InsureSec.  Anställda på försäkringsbolag, bank, etc. kan erhålla en certifiering. Dessa har samma kunskapskrav och kan omvandlas beroende på om personen är distributör eller förmedlare. Licensen/certifieringen är giltig ett år.


För att behålla licensen/certifieringen krävs en godkänd kunskapsuppdatering varje år.

Livförsäkring
För dig som arbetar med liv- och pensionsförsäkringar.
Personskadeförsäkring
För dig som enbart är specialiserad på vissa produkter.
Sakskadeförsäkring
För dig som arbetar med företags- och kunsumentförsäkringar.

Tjänster

Vi erbjuder salsutbildningar, självstudiematerial och kunsulttjänster.

insuresecförberedande utbildningar
Create and manage dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
kundanpassade utbildningar
Create and manage dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
material för självstudier
Create and manage dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
diplom
Du som inte behöver InsureSec licens för din verksamhet kan få ett diplom utfärdat enligt finansinspektionens krav.
konsulttjänster
Vi kan bistå med hjälp som resurs eller referens vid projekt eller allmänna faktafrågor.
publikationer
Create and manage dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Frågor

Fråga 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt.

Fråga 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt.

Fråga 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt.

Fråga 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt.

Fråga 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt.

Fråga 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt.

Försäkringsutbildning AB

vd, styrelseordförande

Lars Ekström

organisationsnummer

55 67 39 - 3177

postadress

Lilla sällskapets väg 41
127 61 Skärholmen

Kontakt

Telefon 073 - 316 02 94

Telefon 08 - 464 77 77
E-post lars@forsakringsutbildning.se

Sociala medier

Följ oss på våra sociala medier.

Vill du veta mer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alm accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsequi nesciunt.Skicka ett meddelande till oss!

skicka meddelande