Warning: Undefined array key "link_type" in /home/forsakr1/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/main/shortcode_functions.php on line 1106

Warning: Undefined array key "link_type" in /home/forsakr1/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/main/shortcode_functions.php on line 1106


Sveriges Radio Ekot rapporterar den 14 november 2021 om att få personer som har anmält biverkningar vid vaccinering mot covid-19 har fått sina skador godkända av Läkemedelsförsäkringen. 


Sammantaget har drygt 14,8 miljoner doser getts i Sverige med vaccinen Comirnaty (Pfizer/BioNtech), Spikevax (Moderna) och Vaxzevria (Astra Zeneca) fram till den 10 november 2021. Av dessa har det inkommit och registrerats 84 431 rapporter till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar. Dessa siffror uppdateras varje torsdag (Läkemedelsverket 2021).


Läkemedelsförsäkringen har tagit emot omkring 1 100 anmälda fall om skador till följd av vaccineringen. En tredjedel av dessa har fått avslag och endast drygt 10 personer har i skrivande stund fått ersättning. Resterande är fortfarande under utredning.


Robert Ström, VD för Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF) kommenterar till Ekot att många anmälningar som de har tagit emot gäller förväntade biverkningar som exempelvis kortvarig feber och ömhet i armen. Eftersom det är en förväntad biverkanseffekt leder det inte till ersättning (SVT 2021).lakemedelsforsakringen


Vad är Läkemedelsförsäkringen och vad det bra för?

På Läkemedelsförsäkringens hemsida (2021) framgår att Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF) skapades 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige.


Den som blivit skadad av ett läkemedel kan anmäla det till Läkemedelsförsäkringen för att pröva rätten till ersättning. Skadereglerare utreder skadan och betalar ut ersättning om det bedöms vara en läkemedelsskada. Läkemedelsförsäkringen ska inte förväxlas med Patientförsäkringen som ersätter behandlingsskador inom vården som inte är läkemedelsskador.


Läkemedelsförsäkringen omfattar personskador som med övervägande sannolikhet orsakats av biverkningar av läkemedel som man inte kunnat förutse. Skadorna ska vara allvarligare än grundsjukdomen. 


Ersättningen beräknas individuellt och beror helt på konsekvenserna av skadan.


Exempel på skador som inte ersätts

- om det saknas samband med ett läkemedel

- utebliven effekt,

- besvären varar mindre än 30 dagar (t.ex. endast ett par dagar feber/smärta efter vaccinering 

- Skador på grund av missbruk

- Skador på grund av feldosering av läkemedel

- Skador på grund av olämplig hantering

- Skador orsakade av naturläkemedel och homeopatiska medel.


 

Avslutningsvis


I relation till antal anmälda misstänkta biverkningar har 1,3 procent anmält skador till läkemedelsförsäkringen. Av dessa har ytterst få fått ersättning för sina skador vilket är en mycket låg andel jämfört med vanliga fall där ungefär en fjärdedel av de anmälda skadorna brukar bedömas som ersättningsbara.


Vi reflekterar kring att det finns en anmälningsbenägenhet när det gäller biverkningar av läkemedel och att det finns ett stort engagemang i att uppmärksamma samhället på möjliga biverkningar på dessa nya vaccin. Men också att det finns en utbredd kunskap om att vi har ett hyfsat gott försäkringsskydd i Sverige.


Den låga andelen som får ersättning kan bero på att kunskapen kring försäkringens innehåll är låg och att få vet om vad Läkemedelsförsäkringen faktiskt ersätter och inte. Den reflektionen kommer av Robert Ströms uttalande om att de flesta avslagen beror på att de anmälningarna avser skador som är förväntade biverkningar av vaccinet och därmed inte är ersättningsbara. Vi kan se att det generellt finns en okunskap kring innehåll och omfattning om försäkringar.

 

Vad är dina reflektioner kring den låga andelen ersatta anmälningar? Skriv i kommentarsfältet.


Läkemedelsförsäkringen finns med bland viktiga aktörer i länksamlingen.


Tillbaka till bloggen.


Källor