Majoriteten av befolkningen använder internet och många yrkesverksamma personer upplever att digital yrkesrelaterad utbildning fungerar bra. 


En mycket stor del av befolkningen använder internet år 2021 och 9 av 10 är ute på nätet dagligen. Under pandemin har elever på högstadiet och gymnasiet haft närmare 100 % distansundervisning. Majoriteten av de eleverna föredrar fysiska lektioner och de flesta tycker att lektioner på plats i skolan ger bättre lärande än distanslektioner (Svenskarna och internet 2021).


Det kan jämföras med yrkesverksamma personer som deltagit i digital yrkesrelaterad utbildning/fortbildning där 75% upplever att det fungerar bra med distansundervisning (Svenskarna och internet 2021).


Vi har under pandemin haft föreläsningar på distans och börjar nu i mindre utsträckning att ha fysiska träffar igen. Som utbildare längtar Lars tillbaka till det fysiska klassrummet och att få träffa sina elever igen. Lars upplever att det är bättre respons från elever och mer dynamisk utbildning i klassrummet. Vi ser samtidigt fördelar med att det är flexibelt och tidseffektivt med distansundervisningen.Vilken studieform fungerar bäst för dig? Skriv gärna i kommentarsfältet. 

Här kan du se våra distansutbildningar i form av självstudiematerial.


Tillbaka till bloggen.