GDPR och personuppgiftshantering


Försäkringsutbildnings personuppgiftshantering


De uppgifter som du lämnar till oss använder vi för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, ge dig god service och i marknadsföringsändamål. Det kan exempelvis vara uppgifter som du lämnar i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, beställer kursmaterial, anmälan till evenemang, kursdeltagande och tentamen.


Försäkringsutbildning lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part i annat fall än där utbildning och tentamen beställts av annan huvudman (t.ex. arbetsgivare eller utbildningsinstitut).


Personuppgifterna kan utgöra underlag för vår marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling samt statistik.


Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Det innebär att tentaresultat sparas i syfte att kunna bekräfta tidigare resultat för exempelvis intyg.

Vid studier eller tentamen i studieportalen gallras inaktiva e-postadresser efter två års inaktivitet. Den tiden beror på att vi erbjuder årliga kurser och tentamen och det är av nytta för dig att ha tillgång till tidigare material.

 

Hemsida

När du besöker vår hemsida registreras din IP-adress.  Informationen anonymiseras och används för statistik.


Kommentar på inlägg och dess metadata sparas utan tidsgräns.


Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadres och webbplatsadress i cookie-filer. Det är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

 

Ditt godkännande av behandling av personuppgifter

Genom att du anger din e-postadress till nyhetsbrevet, beställer kursmaterial eller av annan orsak lämnar personuppgifter till oss godkänner du dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har också rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade eller raderade. Återkallning eller ändring av lagrade personuppgifter gör du enklast genom att mejla eller ringa till oss. Se längre ner på denna sida för kontaktuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Försäkringsutbildning AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss. Personuppgiftsansvarig ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).


Kontaktuppgifter är

Telefon 0733 16 02 94

Mejl lars@forsakringsutbildning.se och/eller linn@forsakringsutbildning.se