Warning: Undefined array key "link_type" in /home/forsakr1/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/main/shortcode_functions.php on line 1106

Warning: Undefined array key "link_type" in /home/forsakr1/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/main/shortcode_functions.php on line 1106


Idag fylls flödet på sociala medier med firanden och gratulationer. Svenskt kvalitetsindex (SKI) har nämligen presenterat årets resultat för nöjdaste kunderna - ett resultat många har väntat på med spänning!


SKI har mätt kundnöjdheten inom försäkringsbranschen sedan 1989. I årets undersökning genomfördes 7230 intervjuer under oktober månad 2021 på ett slumpmässigt urval av svenska folket och svenska företag.

Årets studie visar att försäkringsbranschen över lag klarar av att möta kundernas behov, krav och förväntningar. Branschen får bra betyg i exempelvis kundkontakt och effektiv skadehantering. 


SKI sammanställer fyra viktiga insikter

  • Konsumenterna förväntar sig i allt högre grad att bli kontaktade med relevant information.
  • Kunderna ser gärna mer användande av kunddata och automatisering för att få personifierade erbjudanden.
  • Branschen fokuserar alltmer på förebyggande arbete, och det lönar sig.
  • Medvetna och aktiva kunder ställer krav på sina leverantörer gällande hållbarhet.

Utmaningar och möjligheter framöver är att möta försäkringstagarnas efterfrågan på förbättrad service, tydligare information och en hållbar branschutveckling. 


Johan Parmler, VD på SKI, säger att hållbarhetsfrågor är högre upp på kundens agenda och det finns stora möjligheter för företagen när det gäller hållbarhetsfrågorna då det inte finns en enskild aktör ännu som tagit branschledande position inom hållbar utveckling. 


Nöjdaste kunderna

Loggor på vinnarna 2021

Vi bugar och bockar till topp tre aktörer som hade de nöjdaste kunderna i följande kategorier:

  • Sakförsäkring företag
  • Dina Försäkringar/Länsförsäkringar

Klicka gärna in på länksamlingen för att hitta andra viktiga aktörer på marknaden. 


Tillbaka till bloggen.

Här hittar du rapporten; https://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/forsakring/#laes-mer 


Hur gick det för ditt företag i årets kundnöjdhetsundersökning? Berätta i kommentarsfältet!