InsureSec 2022

Logga InsureSec

InsureSec ställer kunskapskrav på försäkringsförmedlare för att uppnå en gemensam kunskapsstandard hos försäkringsförmedlare och försäkringsdistributörer. För att kontrollera det erbjuder InsureSec kunskapstester.

InsureSec har nyligen gjort om sina regler kring kunskapsår och du kan numera skriva kunskapstest mellan första mars och sista februari året efter.

Hos oss kan du köpa e-böcker inför dessa tester. Se under respektive ämne för mer information.

Grundläggande nivå (Licens/Certifikat)

Försäkringsförmedlare kan genom ett godkänt kunskapstest och uppfyllande av vissa kriterier erhålla en licens från InsureSec.  Anställda på försäkringsbolag, bank, etc. kan erhålla en certifiering. Dessa har samma kunskapskrav och kan omvandlas beroende på om personen är distributör eller förmedlare. Licensen/certifieringen är giltig ett år.

Livförsäkring grund

Denna e-bok riktar sig till dig som arbetar med liv- eller personförsäkringar. Det kan till exempel vara tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar.

Livförsäkring Grund är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för certifiering eller licens i Livförsäkring hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Försäkringsdistributörens roll och ansvar

2. Juridik

3. Familjerätt

4. Internationell försäkring

5. Lagstadgad försäkring

6. Försäkring enligt kollektivavtal

7. Individuell personförsäkring

8. Försäkringsformer

9. Livförsäkringsteknik

10. Regler om värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder samt fondbolagens förenings regelverk, riktlinjer och vägledningar

11. Ekonomi

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

10 900 kr exkl. moms.

Skadeförsäkring grund 2022

Denna e-bok riktar sig till dig som arbetar med skadeförsäkringar. Det kan exempelvis vara företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar och hemförsäkringar.

Skadeförsäkring Grund är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för certifiering eller licens i Skadeförsäkring hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Försäkringsdistributörens roll och ansvar

2. Juridik

3. Internationell försäkring

4. Risk management

5. Återförsäkring

6. Försäkringsprodukter

7. Ekonomi

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

6 900 kr exkl. moms.

Ledningsfunktion grund

Denna riktar sig till dig har en ledande funktion i ditt företag och som inte innehar en licens eller certifikat i liv- eller sakskadeförsäkring hos InsureSec. Detta ämne ersätter tidigare Ledningsfunktion Livförsäkring respektive Ledningsfunktion Sakskadeförsäkring.

Ledningsfunktion Grund är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för certifiering eller licens i Ledningsfunktion hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Försäkringsdistributörens roll och ansvar

2. Juridik

3. Styrelsens ansvar

4. Internationell försäkring

5. Risk management

6. Återförsäkring

7. Ekonomi

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

4 900 kr exkl. moms.

Ledningsfunktion påbyggnad

Detta material riktar sig till dig som avlagt kunskapstest med inriktning mot liv- eller sakskadeförsäkring med godkänt resultat. Övriga med ledande ställning men som inte innehar en licens eller certifikat hos InsureSec kan istället göra grundtestet för Ledningsfunktion (se ovan).

Ledningsfunktion Påbyggnad är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för certifiering eller licens i Ledningsfunktion Påbyggnad hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Boken innehåller

1. Försäkringsdistributörens roll och ansvar

2. Juridik

3. Styrelsens ansvar

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

3 500 kr exkl. moms.

Uppföljande kunskapstest

För att behålla licensen/certifieringen krävs en godkänd kunskapsuppdatering varje år.

Livförsäkring uppföljande 2021

Detta material riktar sig till dig som har licens eller certifikat i Livförsäkring hos InsureSec och behöver skriva uppföljande kunskapstest för att behålla det.

Livförsäkring uppföljande 2021 är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för uppföljande livförsäkring hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2021

2. Utveckling av god försäkringsdistributionssed

3. Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser behöver särskilt betonas

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

1 300 kr exkl. moms.

Sakskadeförsäkring uppföljande 2021

Detta material riktar sig till dig som har licens eller certifikat i Sakskadeförsäkring hos InsureSec och behöver skriva uppföljande kunskapstest för att behålla det.

Sakskadeförsäkring uppföljande 2021 är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för uppföljande Sakskadeförsäkring hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2021

2. Utveckling av god försäkringsdistributionssed

3. Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser behöver särskilt betonas

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

1 300 kr exkl. moms.

Livförsäkring uppföljande 2022

Detta material riktar sig till dig som har licens eller certifikat i Livförsäkring hos InsureSec och behöver skriva uppföljande kunskapstest för att behålla det.

Livförsäkring uppföljande 2022 är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för uppföljande livförsäkring hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2022

2. Utveckling av god försäkringsdistributionssed

3. Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser behöver särskilt betonas

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

1 900 kr exkl. moms.

Skadeförsäkring uppföljande 2022

Detta material riktar sig till dig som har licens eller certifikat i Sakskadeförsäkring hos InsureSec och behöver skriva uppföljande kunskapstest för att behålla det.

Denna ersätter tidigare Sakskadeförsäkring. Skadeförsäkring uppföljande 2022 är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för uppföljande Skadeförsäkring hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2022

2. Utveckling av god försäkringsdistributionssed

3. Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser behöver särskilt betonas

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

1 900 kr exkl. moms.

Ledningsfunktion uppföljande 2022

Detta material riktar sig till dig som har licens eller certifikat i Ledningsfunktion Livförsäkring respektive Sakskadeförsäkring hos InsureSec och behöver skriva uppföljande kunskapstest för att behålla det. Detta område ersätter tidigare Ledningsfunktion Livförsäkring respektive Sakskadeförsäkring.

Ledningsfunktion uppföljande 2022 är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för uppföljande Ledningsfunktion hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Försäkringsdistributörens roll och ansvar

2. Utveckling av god försäkringsdistributionssed

3. Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser behöver särskilt betonas

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

1 900 kr exkl. moms.

Behörighetstest

För dig som inte jobbar direkt med förmedling men har en assisterande funktion på företaget.

Distributionsstöd 2022

Detta material riktar sig till dig som arbetar exempelvis som administratör, assistent, informatör, affärsstöd, förmedlarkontakt eller liknande.

Distributionsstöd 2022 är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och förväntas ge kompetens att klara av kunskapstestet för Distributionsstöd hos InsureSec eller motsvarande nivå på tentamen hos Försäkringsutbildning.

Bokens innehåll

1. Försäkringsdistributörens roll och ansvar

2. Juridik

3. Internationell försäkring

4. Ekonomi

I boken finns utöver fakta källhänvisningar och lästips. Det finns även en stor mängd övningsfrågor och facit.

Du lägger själv upp dina studier med denna e-bok. Hur lång tid som behövs är individuellt men uppskattningsvis uppfyller materialet kravet från Finansinspektionen på femton timmar årlig fortbildning.

Om du ska skriva test hos InsureSec bokar du det via deras hemsida. Vid köp av denna e-bok ingår vid önskemål en tentamen hos Försäkringsutbildning och intyg efter godkänt test. Om du vill skriva tentamen och få intyg från oss kan du läsa mer under Tentamen och diplom längre ner på denna sida.

3 500 kr exkl. moms.

Tentamen och diplom

Tentamen och intyg ingår i studiepaketen ovan men går också att köpa separat här.

Tentamen och diplom

I vissa fall krävs inte godkänt kunskapstest hos InsureSec men du kan ändå behöva (eller vilja) visa upp intyg på att du har motsvarande kunskaper. Då kan du skriva tentamen enligt Finansinspektionens krav hos oss och efter godkänt test erhåller du diplom på det. Observera att kunskapsnivån är densamma som hos InsureSec men du erhåller inget certifikat/licens hos InsureSec om du skriver tentamen hos oss.

Tentamen och intyg ingår i självstudiematerialen men det går också bra att köpa det separat.

Form och tid

Tentamen skrivs på distans via vår studieportal Moodle och du behöver ha stabil internetuppkoppling.

Tentamen är tidsbegränsad. Mer information fås vid bokning av test.

Tentamen består av flervalsfrågor. För godkänt krävs minst 70% godkänt. Resultatet ser du direkt efter genomfört test.

Pris och betalning

1 200 kr exkl. moms. I det priset ingår ett försök och intyg vid godkänt resultat.